Pressverktyg

Pressverktyg (stansverktyg, bockverktyg, följdverktyg)

Tillverkning, reparationer och ombyggnationer av stansverktyg, bockverktyg för plåt.

Hägnander & Larsson AB tillverkar pelarstyrda pressverktyg till excenterpressar och hydraulpressar för klippning och formning av plåtdetaljer. Pelarstyrda verktyg brukar delas in i fyra undergrupper: stansverktyg, bockverktyg, följdverktyg och dragverktyg. Stansverktyg (klippverktyg) används för att stansa och beskära ut plåtbitar från coil eller stavar medan bockverktyg böjer plåtbitar till önskad vinkel/form. Följdverktyg är en kombination av stans- och bockverktyg där olika arbetsmoment sker i en viss följd i verktyget. Det kan handla om att plåt matas in i verktyget, klipps till rätt längd, några hål stansas, plåtbiten bockas och slutligen trillar ut som en färdig detalj från verktyget.

 

Vi har genom åren byggt både små och stora stans-, bock-, drag- och följdverktyg som klarar att arbeta i plåttjocklek 0,2 - 8,0 mm. Våra kunder återfinns inom olika branscher. Allt ifrån underleverantörer till dieselmotorer till tandläkarprodukter.

Tillverkning av stansverktyg och bockverktyg

Hägnander & Larssons verktygsmakeri tillverkar nya klippverktyg, stansverktyg, bockverktyg och följdverktyg efter kundernas önskemål. Vi hjälper till med det mesta rörande verktygstillverkning, från konstruktion till färdigt verktyg. Det bidrar till hög kvalité och snabba ledtider.  

Ombyggnationer av stansverktyg och bockverktyg

Vi utför ändringar och ombyggnationer av pelarstyrda pressverktyg. I vissa fall är det plåtdetaljen (slutprodukten) som fått förändrat utseende och leder till att pressverktyget behöver ändras/byggas om. I andra fall är det ändringar som syftar till att öka verktygets styrka och prestanda. Det är inte bara äldre stansverktyg, bockverktyg och klippverktyg som behöver ändras. Nya verktyg brukar behöva justeras och trimmas in efter att de provkörts i hydraulpress eller excenterpress för första gången.

Service/reparationer av stansverktyg och bockverktyg

Pelarstyrda pressverktyg slits och går sönder med jämna mellanrum. Vi hjälper till med reparationer av stansverktyg oavsett om det finns ritning på dem eller ej. Enklare service i form av rengöring, slipning av stansar och dynor, byte av fjädrar eller andra slitagedelar utför vi även regelbundet åt företag som inte har en egen verktygsavdelning.

Hägnander & Larsson AB utför:

Verktygsservice (tillverkning, reparation, ombyggnation

Fräsning

Höghastighetsfräsning

Trådgnistning

Sänkgnistning

Starthålsgnistning

Planslipning

Rundslipning

Svetsning

Härdning och anlöpning

Hydraulpressning 50t

Konstruktion och ritning

Besök- och postadress

Hägnander & Larsson AB

Sandtorpsvägen 2a

533 33 Götene


Kontaktuppgifter

Tel: 0511-51720

E-post: erik@hagnanderolarsson.se

Öppettider

Måndag-Torsdag: kl 6.45-16.15

Fredag: kl 6.45-12.30