Maskinpark

Maskinpark

Vad vore en mekanisk verkstad utan en massa spännande maskiner?

Här visas de maskiner som finns i vår mekaniska verkstad som ligger i nära anslutning till städerna Skara, Lidköping, Mariestad och Skövde. Maskinparken har genom åren utökats för att passa in både när det handlar om tillverkning av avancerade styckedetaljer till legoarbeten i mindre serier. Det våra kunder efterfrågar försöker vi leverera. När Hägnander & Larsson AB grundades stod tillverkning och reparationer av formverktyg till formsprutningsföretag i Skaraborg i fokus. Efterhand har kundgruppen växt och idag återfinns även plåtbearbetningsföretag, maskinbyggare och finmekaniska verkstäder. Det ställer krav på korta ledtider, flexibilitet och högt engagemang.


Vi jobbar framförallt med skärande bearbetning och vår maskinpark består av svarvar, fräsar, kapmaskiner, trådgnistar, sänkgnistar, slipmaskiner, härdugnar, mm. Skärande bearbetning innebär att man subtraherar (tar bort) material ifrån ett arbetsstycke. Svarvning och fräsning är de vanligaste bearbetningsmetoderna för detta. Med de maskiner som finns i vår mekaniska verkstad i Lidköping kan vi hantera de flesta material såsom stål, verktygsstål, aluminium, mässing, koppar och polymerer. Vi har även möjlighet att svarva, fräsa och gnista i härdade material.

Mazak Quick Turn Smart 200M svarv

Mazak Quick Turn Smart 200M, CNC-svarv

CNC-svarv från Mazak med maximal svarvdiameter 212 mm och svarvlängd 550 mm. Chuck storlek 8” och spindelgenomgång Ø 65mm för arbete med stång. Verktygsrevolver med 12 platser, varav 3 st verktygsplatser för drivna rotationsverktyg (2 st horisontella och 1 st vertikalt). Vid yttre svarvning används standardhållare 25x25 och vid inre svarvning används svarvbommar Ø10-25. Arbetsstycket får max väga 200 kg vid åtspänning endast i chuck och 500 kg om dubbdocka används. Spindelns varvtal är reglerbart mellan 35-5000 rpm. Ytfinhet mellan Ra 0,4-3,2 µm är möjligt att uppnå i Mazak Quick Turn Smart 200M. Val av skärstål, varvtal, matning samt arbetsstyckets material påverkar ytfinheten. Vi utför CNC svarvning av stål, verktygsstål, härdat stål, rostfritt stål, koppar, Moldmax, Ampco, aluminium och polymerer (plast). I många fall är det komponenter till formverktyg och stansverktyg. Svarven har styrsystem Mazatrol Smart och programmering utförs vid manöverpanel. Miljövänlig skärvätska BioCut 30E från Chemirol i Helsingborg används för att skona människa, maskin och miljö. CNC Turning är den engelska benämningen för CNC-styrd svarvning.

Victor 400x1000

Victor 400x1000, svarv

Manuell svarv av modell Victor 400x1000.

Röders RFM 600 höghastighetsfräs

Röders RFM 600, höghastighetsfräsmaskin 

3-axlig höghastighetsfräsmaskin från Röders med arbetsområde X=600 Y=450 Z=300 och bordstorlek på X=700 Y=550. Vid höghastighetsfräsning (High Speed Cutting) varvar spindeln betydligt mer jämfört med en konventionell fräsmaskin i kombination med att mindre skärdjup och högre matning hålls. Utmärkt dynamik och fina ytor blir resultatet av fräsningen. Frässpindeln i vår Röders höghastighetsfräs är av modell Fischer MFW-1230/42 och har ett varvtal på 42.000 v/min. Höghastighetsfräsmaskinens axeldrivningar utgörs av digitala AC-servomotorer med glasskalor som roterar de förspända och glappfria kulskruvarna i x-led, y-led och z-led. Detta borgar för hög noggrannhet, 5 µm.


Röders RFM 600 höghastighetsfräsmaskin har verktygsinfästning HSK-E40 med krymp- och spännchuck (beroende på verktygets storlek). Max verktygsdiameter är 16 mm och höghastighetsfräsen har verktygsväxlare med 20 platser. Vid varje verktygsväxling sker automatiskt verktygslängdsinmätning för fräslängdskompensering och verktygsbrottövervakning. 3D-prob används för uppriktning av arbetsstycke. Fräsmaskinen är utrustad med koldioxidsläcksystem vilket bidrar till att den utöver fräsning i stål, verktygsstål och härdade ämnen (upp till 60 HRc) även klarar att fräsa i magnesium och lättantändliga material. Röders höghastighetsfräsmaskiner tillverkas i Tyskland.

Cincinnati Milacron Sabre 500

Cincinnati Milacron Sabre 500, CNC-fräs

3-axlig fleroperationsmaskin för CNC-fräsning från Cincinnati med arbetsområde X=510 Y=510 Z=560 och bordstorlek X=650 Y=510. Maxvikt på arbetsstycke är 350 kg. CNC-fräsmaskinen har verktygsmagasin med 21 st platser och utför verktygsväxling metall-metall på 7 sekunder. Vid verktygslängdsmätning används en bordmonterad Renishaw probe och vid inmätning av arbetsstycke växlas en Renishaw probe fram från verktygsmagasinet. Cincinnati Milacron Sabre 500 har styrsystem Heidenhain TNC 426 och beredning görs i MasterCam. Fräsning utförs i stål, verktygsstål, aluminium, mässing, koppar och plaster. Spindels varvtal är reglerbart mellan 60-8000 rpm och skärvätska BioCut 30E från Chemirol i Helsingborg används i denna CNC-fräsmaskin vid skärande bearbetning. CNC milling är den engelska benämningen för CNC-styrd fräsning.

Mikron WF31C Hägnander

Mikron WF31C, CNC-fräsmaskin

Mikron WF31C är en 3-axlig maskin för CNC-fräsning med arbetsområde X=500 Y=500 Z=400. Bordets storlek är X=800 Y=460 och maxvikt på arbetsstycke är 400 kg. Fräshuvudet är vridbart 90 grader samt avtagbart. Kona ISO 40 används och spindelns varvtalsområde sträcker sig mellan 31.5–3150 v/min. CNC-fräsens matningshastighet är reglerbart mellan 2-3000 mm/min. Mikron WF31C har styrsystem Heidenhain TCN 155. Styrsystemet har plats för 999 rader i minnet och över detta behöver blockvis överföring användas. 2D och 3D verktygsbana kan fås fram i styrsystemet. Programmering görs manuellt, Mastercam eller i 360 fusion. Fräsning i stål, konstruktionsstål, verktygsstål, härdat stål och plaster utförs. Skärvätska Tech Cool från Cargo Oil i Göteborg används vid CNC-fräsning i denna fräsmaskin. Mikron WF31C Milling Machine.

Hermle UWF 801 Universalfräsmaskin

Hermle UWF 801, Universalfräsmaskin

Universalfräsmaskin med 3 axlar från Hermle med arbetsområde X=510 Y=450 Z=410 och bordstorlek X=800 Y=390. Extratillbehör: 3D bord. Fräshuvudet är vridbart 90 grader samt avtagbart för horisontell fräsning. Verktygskona ISO 40 används och frässpindelns varvtal sträcker sig mellan 68-2800 v/min. CNC-fräsmaskinens matningshastighet är 4-1600 mm/min. Hermle UWF 801 universalfräsmaskin har styrsystem Heidenhain TCN 131. Styrsystemet har plats för 500 rader och programmering sker manuellt. Fräsmaskinen används för olika ändamål, bl.a. för borrning av kylvattenkanaler i formverktyg. Skärvätska Tech Cool används för kylning och avledning av spånor vid fräsning i Hermle UWF 801 universalfräsmaskin.

Sajo VF-54M vertikalfräs

Sajo VF-54M, vertikalfräsmaskin

3-axlig manuell vertikalfräsmaskin från Sajo med arbetsområde X=850 Y=300 Z=455 (längdrörelse, tvärrörelse, vertikalrörelse) och bordstorlek X=1320 Y=290. Avstånd spindel-bord är 40-575 mm. Sajo VF-54M har spindelkona ISO-50, spindelvarvtal 39-1500 rpm, pinolrörelse 80 mm, pinolmatning 0,05-0,4 mm/r, matning 15-530 mm/r, vertikalmatning 7,5-265 mm/min, snabbtransport 3000/1500 mm/min och spindelmotor 10hp. SAJO (Firma Sandén & Johansson) är ett verkstadsföretag från Värnamo som genom åren tillverkat allt ifrån maskinskruvstycken, bygelkallsågar och borrmaskiner till maskiner för fräsning i metall. Fräsen är utrustad med digital mätutrustning från Sony. 

Sajo UF-52M Fräs

Sajo UF-52M, fräsmaskin

Manuell fräsmaskin med 3 axlar från Sajo med arbetsområde X=850 Y=210 Z=465 (längdrörelse, tvärrörelse, vertikalrörelse) och bordstorlek X=1050 Y=235. Sajo UF-52M har spindelkona ISO-40, spindelvarvtal (horisontell) 40-1800 rpm och spindelvarvtal (vertikal) 110-1850 rpm. Motoreffekt 3,5hk, matning X/Y/Z 20-765 10-382 mm, snabbtransport 3000/1500 mm/min. Vid fräsning med SAJO UF 52M som är tillverkad i Värnamo använder vi skärvätska Tech Cool för kylning och avledning av metallspånor. Fräsen är utrustad med digital från Sony. 

Mattsson Zetterlund VF 600

Mattsson & Zetterlund VF 600, vertikalfräsmaskin

VF-600 är en 3-axlig manuell fräsmaskin från Mattsson & Zetterlund (Jungner) med arbetsområde X=225 Y=195 Z=90 och uppspänningsyta X=580 Y=225 Z=400. Vertikalfräsmaskinen har digitalskalor från Heidenhain, frässpindel med verktygskona ISO30, varvtalsområde 80-2500 v/min och bordsmatning 15-252 mm/min. Fräshuvudet är vridbart 45 grader och uppspänning av arbetsstycke sker antingen på bord eller i maskinskruvstycke. Delningsapparat samt extra maskinskruvstycke är tillbehör som vi regelbundet använder vid fräsning med VF600. Mattsson & Zetterlund AB tillverkade VF 600 i Segeltorp, sydväst om Stockholm fram till 1987 då företaget såldes till Jungner från Oskarshamn. Idag äger Industrimaskiner AB rättigheterna till VF600. Den engelska benämningen för vertikalfräsmaskin är Vertical Milling Machine.

Mattsson Zetterlund VF 600_3R chuck

Mattsson & Zetterlund VF-600, vertikalfräsmaskin

Manuell fräsmaskin med 3 axlar från Mattsson & Zetterlund med arbetsområde X=225 Y=195 Z=90 och uppspänningsyta X=580 Y=225 Z=400. VF600 vertikalfräsmaskin har digitalskalor från RSF Elektronik, frässpindel med verktygskona ISO-30, varvtalsområde 80-2500 v/min och bordsmatning 15-252 mm/min. Fräshuvudet är vridbart 45 grader och uppspänning av arbetsstycke sker i chuck från 3R System som vanligtvis är monterat på bordet. VF 600 Mattsson & Zetterlund (Jungner) med chuck från 3R System används bl.a. vid fräsning av elektroder för sänkgnistning. Vertikalfräsmaskinen är tillverkad i Segeltorp sydväst om Stockholm. 1987 såldes M&Z till Jungner från Oskarshamn (specialister på verktygsslipmaskiner) som fortsatte produktionen av VF-600 i ca 10 år innan Industrimaskiner AB övertog verksamheten.

Agie Agiecut Challenge 3 trådgnist. Hägnander

Agie Agiecut Challenge 3, trådgnistmaskin

Trådgnistmaskin från Agie med arbetsområde X=500 Y=350 Z=250 och konskärning ±30° (på 250mm höjd). Bordets storlek är X=850 Y=550 och karets storlek är X=1050 Y=800. Gnisttråd från Berkenhoff (Bedra Cobracut) med diameter 0,20 mm används. Tråden är belagd med mässing och resultatet efter trådgnistningen blir riktigt bra. Trådgnistning med ytfinhet upp mot Ra 0,3 är möjligt i Agie Agiecut Challenge 3. Styrsystem i maskinen är Agievision och beredning utförs i MasterCam. Vi har System 3R uppspänningssystem (pendelhuvud, balkar, osv) till trådgnisten. Agie trådgnistmaskiner tillverkas i Schweiz. Trådgnistning heter Wire Electrical Discharge Machining på engelska.

Brother HS-50A trådgnist. Hägnander

Brother HS-50A, trådgnistmaskin

Trådgnistmaskin från Brother med arbetsområde X=410 Y=260 Z=170 och konskärning ±15°. Bordets storlek är X=580 Y=350 vilket även är maxstorlek för de detaljer som skall trådgnistas. Gnisttråd från Berkenhoff (Bedra Megacut Pro) med diameter 0,25 mm används i trådgnistmaskinen för att säkerställa hög hastighet och ytfinhet. Tråden är en belagd mässingtråd med 900 MPa i draghållfasthet. Det är möjligt att utföra trådgnistning med ytfinhet Ra 1,1 µm i denna maskin. Vi har uppspänningssystem till trådgnist från System 3R i Vällingby. Brothers trådgnistar tillverkades i Japan fram till att företaget blev uppköpt. På engelska heter trådgnistning Wire electrical discharge machining som förkortas till Wire EDM.

Agie Actspark SD1 starthålsgnistmaskin. Hägnander

Agie Actspark SD1, starthålsgnistmaskin

Starthålsgnistmaskin från Agie med motordrivna rörelsebanor X=300 Y=200 Z=300 mm och maximalt gnistdjup 200mm. Storleken på gnistens behållare (kar) är X=730 Y=470 mm. För att utföra starthålsgnistning på arbetsstycken som är större än karets storlek, behöver karets väggar tas ned. Vikten på arbetsstycket får max vara 300 kg. Rörformiga elektroder i koppar- och mässingsmaterial med diameter 0,5-3 mm används vid hålgnistning med Agie Actspark SD1. Beredning av program sker via VFD monitor. Maskinen har kortslutnings- och temperaturövervakning. Gnistning av starthål (hålgnistning) används framförallt för att göra hål i härdade, strömledande material innan trådgnistning. Den engelska benämningen för CNC-styrd starthålsgnistning är CNC Drilling EDM.

Agie Agietron Innovation 2, sänkgnistmaskin

Sänkgnistmaskin från Agie med rörelsebanor X=350 Y=250 Z=250. Max storlek för de detaljer som ska sänkgnistas är X=650 Y=580 Z=250 (karets storlek är något större) och vikten får som mest vara 400 kg. Sänkgnistens maskinbordet har uppspänningsplatta med hålmönster samt magnetbord. Det går att reglera ytfinheten på arbetsstycket mellan VDI 11-37, vilket motsvarar Ra 0,4-11 µm. Vid sänkgnistning på finaste ytfinhet sker gnistpolering (ytan poleras). Det går att sänkgnista linjärt, i vinkel och med gängstigning med Agie Agietron Innovation 2. Koppar- och grafitelektroder monterade på 3R hållare (Macro och Junior) används i denna maskin och verktygsväxlaren har 56 platser. Beredning av program sker via manöverpanel bestående av en 10.4 tums LCD skärm, tangentbord och mus. Sänkgnistmaskinen har programmerad tryckspolning, manuellt ställbar spolning och sug. Sänkgnistning, även kallat gnistbearbetning, används för att göra avancerade former med fina toleranser i hårda, strömledande material. Vi utför sänknistning åt lokala företag samt företag i Göteborg och Stockholm.

Charmilles Eleroda 110 Sänkgnist

Charmilles Eleroda 110, sänkgnistmaskin

Sänkgnist Charmilles med rörelsebanor X=200 Y=120 Z=100 och karstorlek X=520 Y=350 Z=160 mm. Sänkgnistens maskinbord har uppspänningsplatta med T-spår samt magnetbord. Kopparelektroder monterade på 20 mm pinne (hållare) används i första hand vid sänkgnistning i Charmilles Eleroda 110. Sänkgnistmaskinen är manuell, har styrsystem Isopulse Type P25. Optik finns att tillgå vid inmätning.

Agietron Agiepuls 30L Sänkgnistning

Agie Agietron Agiepuls 30L, sänkgnistmaskin

Sänkgnistmaskin från Agie med rörelsebanor X=255 Y=180 Z=200 mm och storlek på kar X=530 Y=340 Z=180 mm. Gnistens maskinbord har uppspänningsplatta med T-spår samt magnetbord. Koppar- och grafitelektroder monterade på 3R hållare (Macro, Junior och pinne) används vid sänkgnistning i Agie Agietron Agiepuls 30L. Sänkgnisten är manuell och har optik för inmätning.

Agie Agietron Mondo sänkgnistmaskin

Agie Agietron AT Mondo, sänkgnistmaskin

Sänkgnistmaskin från Agie med rörelsebanor X=305 Y=255 Z=250 mm och storlek på kar X=630 Y=440 Z=200 mm. Sänkgnistens maskinbord har uppspänningsplatta med T-spår samt möjlighet för montering av magnetbord. Koppar- och grafitelektroder monterade på 3R hållare (Macro, Junior och pinne) används vid sänkgnistning i Agie Agietron AT Mondo med styrsystem Agiepuls PDF. Maskinen är manuell och har optik för inmätning. Sänkgnistning är vanligt förekommande vid arbete med formverktyg samt vid bearbetning av andra detaljer med komplex geometri.

Nabertherm N41/H härdugn

Nabertherm N41/H härdugn och Snijstaal S20L anlöpningsugn

Härdugn från Nabertherm med invändigt mått X=500 Y=300 Z=250 mm och max temperatur på 1280˚C. Genomhärdning och sätthärdning är de härdmetoder som vi utför. Genomhärdning görs på kolstål, seghärdningsstål och verktygsstål. Sätthärdning görs på kolstål (begränsat antal) och sätthärdningsstål. Vid sätthärdning används sätthärdningslåda med innermått X=170 Y=290 Z=140 mm. Sätthärdningslådan är fylld med sätthärdsgranulat och har sandtätning. Vi brukar härda stål några gånger i veckan åt företag i Lidköping, Skara och Mariestad. Rigor (SS 2260), Orvar Supreme (SS 2242), Sverker 21 (SS 2310), Vanadis 4E och SS 2511 är vanligt förekommande. Temperatur och tid styrs med Program Controller C19, mikroprocessorstyrd automatik i dammfritt hölje med touchtangenter. Härdugnen har linjär upp- och nedgång av temperaturen samt exakt reglering med repeteringsnoggrannhet på 3˚C. Dessa funktioner skonar godset och bidrar till en högre härdkvalité.


Anlöpning av stål görs normalt 2 gånger efter härdning i vår anlöpningsugn Snijstaal S20L. Den har invändigt mått X=240 Y=240 Z=300 mm och max temperatur 600˚C.


Hårdhetsprovning utförs med FIE Rockwell-Härtetester Modell RA, gaphöjd 200 mm.


Härdning av stål görs för att öka materialets hårdhet och hållfasthet. Processen består av förvärmning, uppvärmning till austenitiseringstemperatur och avkylning. Luft, olja och vatten är de kylmedium som används.

Delta TP 650 380 slipmaskin

Delta TP 650/380, slipmaskin

Slipmaskin från Delta.

Jones & Shipman 540 slipmaskin

Jones & Shipman 540, slipmaskin

Engelsk slipmaskin från Jones & Shipman.

Demanders S-300 planslipmaskin

Demanders S-300, planslipmaskin

Demanders S-300 är en mindre planslipmaskin avsedd för noggranna jobb. Med denna maskin utförs bl.a. planslipning av detaljer till plåtformningsverktyg och finstansverktyg. Arbetsområdet är X=300 Y=200 Z=250 mm (sliplängd, slipbredd, sliphöjd) och bordets storlek är X=750 Y=250 mm. På bordets uppspänningsyta sitter ett magnetbord från Earth-Chain monterat. Magnetbordets storlek är X=300 Y=150 mm. Sliphuvud, pelare och bord är precisionsslipade i gejdrar. Slipspindeln är i båda ändar lagrad i lagerpar bestående av SKF precisionsslipade vinkelkontaktlager som är permanentsmorda för 10000 driftstimmar. Planslipmaskin Demanders S-300 har motoreffekt 1,1 kW, spindelvarvtal 2780 varv/min, skalindelning höjdmatning 0,01 mm och skalindelning tvärmatning 0,05 mm. Fabrikat på slipskivor är Tyrolit och Cargo Oil används som kylmedia. S300 är tillverkad av Demanders verktygsfabrik i Virserum.

Stockholm rundslipmaskin

Stockholm, rundslipmaskin

Rundslipmaskin

Jaespa W260 metallbandsåg

Jaespa W260, metallbandsåg

Metallbandsåg från Jaespa med maximal kapkapacitet rektangulärt material 600x250 mm och 350 mm för runt material. Sågen är halvmanuell vilket innebär manuell lyftning av sågbygel och nedsänkning av sågbygel via hydraulkolv som styrs av reglerventil. Sågbygeln är geringsbar 0-45°. Bandsågblad 04/06 samt grövre bandsågblad för aluminium används. Bandsågbladet kyls med kylvätska under körning. Metallbandsågen har snabbinställning av skruvstycke, längdanslag med materialstopp samt automatisk avstängning av motor efter genomförd arbetscykel. Jaespa W260 är tillverkad i Tyskland.

Pela 50 ton hydraulpress

Pela 50 ton, hydraulpress

Hydraulisk verkstadspress från Pela med tryckkraft 50 ton. Hydraulpressens kolv styrs genom lufthydraulik som manövreras med fotpedal kopplad till kompressor eller handpumpning. Kolvens slaglängd är 200 mm och arbetsområdet för denna hydraulpress är 62-1042 mm. Pressens bord höjs och sänks med ett smidigt vajerspel. Vi använder bl.a. hydraulpressen för att pressa i eller ur pelare från plattor till formverktyg och pressverktyg (stansverktyg, klippverktyg, bockverktyg). Maskinhandlare från Borås har levererat denna maskin.

Profilprojektor Mitutoyo PJ300

Mitutoyo PJ300, profilprojektor

Profilprojektor från japanska Mitutoyo som är världsledande på precisionsmätutrustningar.

Besök- och postadress

Hägnander & Larsson AB

Sandtorpsvägen 2a

533 33 Götene

Kontaktuppgifter

Tel: 0511-51720

E-post: erik@hagnanderolarsson.se

Följ oss på sociala medier

Öppettider

Måndag-Torsdag: kl 6.45-16.15

Fredag: kl 6.45-12.30