Sänkgnistning

Sänkgnistning

Sänkgnistning med hög noggrannhet och snabba leveranser

Vi åtar oss sänkgnistning av både enstycksdeltaljer och volymserier. I de flesta fall är det komponenter i formverktyg så som insatser, kärnor och backar som vi brukar sänkgnista. Utöver sänkgnistning i formverktyg åt plastindustrier, har vi många mekaniska verkstäder och maskinbyggare som anlitar oss för sänkgnistning av detaljer. De flesta av våra kunder finns i Göteborg, Borås, Trollhättan, Skövde, Skara, Lidköping, Stockholm, Västerås, Köping och Linköping. Starthålsgnistning, gänggnistning och trådgnistning är även gnistbearbetningsmetoder som vi jobbar med.

Sänkgnistning Hägnander Larsson AB

Sänkgnistade detaljer. Gängor, fyrkantiga hål, smala spår, runda och koniska hål. 

Sänkgnistning insats formverktyg

Sänkgnistning av insats till formverktyg.

Sänkgnistning hjul ångmaskin

Sänkgnistning av hjul till ångmaskin.

Sänkgnistning formrum insats formverktyg

Sänkgnistning formrum insats till formverktyg.

Sänkgnisnting insats formverktyg

Sänkgnistning av insats formverktyg.

Sänkgnistning kilspår hylsa

Sänkgnistning kilspår i fyra hylsor. 

Sänkgnistning större intag i insats till formverktyg.

Gnistning urtag 21x11x55 mm i 2 st detaljer.

Gnistning urtag 21x11x55 mm i 2 st detaljer.

Sänkgnistning rektangulärt hål

Sänkgnistning rektangulära hål.

Ta bort avdragen gängtapp. Sänkgnistning

Urtagning avbruten gängtapp från gavel hydraulcylinder, gnistning.

Elektroder och hållare_Sänkgnistning

Junior-hållare, Pinne20-hållare och adapter.

Sänkgnistning spännback

Sänkgnistning av yta på spännback. Gnistad detalj till höger.

Ta bort gängtapp M2.5 gnistning

Sänkgnistning ta bort gängtapp M2.5 ur två detaljer.

Sänkgnisting kilspår rostfri detalj

Sänkgnistning kilspår i rostfri detalj. Djup: 160mm.

Sänkgnistning Agie Innovation 2

Sänkgnistmaskin Agie Agietron Innovation 2

Rörelsebanor: X=350 Y=250 Z=250 (mm)

Karets storlek: X=650 Y=580 Z=250 (mm)

Max vikt arbetsstycke: 400 kg

Ytfinhet: VDI 11-37 (Ra 0,4-11 µm)

Sänkgnistning: linjärt, i vinkel eller med gängstigning

Sänkgnistning Agie Agietron Agiepuls 30L

Sänkgnistmaskin Agie Agietron AT Mondo

Rörelsebanor: X=305 Y=255 Z=250 (mm)

Karets storlek: X=630 Y=440 Z=200 (mm)

Sänkgnistmaskin Charmilles Eleroda 110

Sänkgnistmaskin Charmilles Eleroda 110

Rörelsebanor: X=200 Y=120 Z=100 (mm)

Karets storlek: X=520 Y=350 Z=160 (mm)

Sänkgnistmaskin Agie Agietron Agiepuls 30L

Sänkgnistmaskin Agie Agietron Agiepuls 30L

Rörelsebanor: X=255 Y=180 Z=200 (mm)

Karets storlek: X=530 Y=340 Z=180 (mm)

Vad är sänkgnistning?

Sänkgnistning är en bearbetningsmetod som använder elektriska urladdningar för att skära i ett arbetsstycke av metall. Med sänkgnistning går det att framställa avancerade former med hög precision som är svåra/omöjliga att göra med vanliga maskiner (fräsmaskiner, svarvar och slipmaskiner). Det går att sänkgnista material som är hårda och svårbearbetade. Kravet är att arbetsstycket är elektriskt ledande. Gnistning av gängor, även kallat gänggnistning förekommer.

Gänggnistning

Gnistning av gängor, även kallat gänggnistning, går att utföra i de flesta metaller som leder ström. Vid gänggnistning används en elektriskt laddad, gängad elektrod. När elektroden kommer i kontakt med arbetstycket uppstår gnisturladdningar som bearbetar bort material och på så vis skapas ett gängat hål. Exempel på gnista gänga:


 • Gnistning av gänga i härdat stål.
 • Gnista gänga i metall.
 • Ta bort avdragen gängtapp och gnistning ny gänga.

Ta bort avbruten gängtapp

Gängning utförs ofta i slutet av tillverkningen och det kan vara förödande att dra av en gängtapp. Vi har möjlighet att ta bort avdragna gängtappar och borr. Borttagning avbruten gängtapp sker med hjälp av gnistning. I de flesta fall kan vi gnista sönder gängtapp och plocka ur resterna, för att sedan gänga hålet på nytt. Ibland behöver gänginsatser (Helicoil) användas efter att man tagit bort en avbruten gängtapp. Det beror framförallt på om det går att reparera befintlig gänga. 


 • Urtagning trasig gängtapp
 • Ta bort avbruten gängtapp

 • Ta bort trasig gängtapp

Material som går att sänkgnista

Det går att sänkgnista de flesta material som leder ström. Några av de vanligaste materialen som vi utför sänkgnistning i är verktygsstål, exempelvis Orvar, Rigor, Vanadis, m.fl. Vi utför även sänkgnistning i andra material. Material som går att sänkgnista:


 • Konstruktionsstål
 • Verktygsstål
 • Seghärdat stål
 • Aluminium
 • Rostfritt stål
 • Hårdmetall
 • Snabbstål
 • Härdat stål
 • Titan

Vi utför sänkgnistning åt kunder inom olika branscher

 • Sänkgnistning i Lidköping, Skara Götene (verktygsmakare formverktyg, plastindustrier)
 • Sänkgnistning i Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla (mekaniska verkstäder)
 • Sänkgnistning i Skövde (verktygsmakare stansverktyg, underleverantör fordonsindustrin)
 • Sänkgnistning i Jönköping (tillverkningsindustri, mekaniska verkstäder)
 • Sänkgnistning i Borås, Fristad, Ljung (plastindustrier, verktygsmakare formverktyg)
 • Sänkgnistning i Göteborg (maskinbyggare, mekaniska verkstäder, verktygsmakare)
 • Sänkgnistning i Stockholm (formverktyg verktygsmakare, reklamföretag)
 • Sänkgnistning i Örebro (högskola, underleverantörer fordonsindustrin)