Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Hägnander & Larsson AB ska vara attraktiv leverantör till sina kunder genom att erbjuda produkter av hög kvalitet, vid rätt tidpunkt och till rätt pris. Vi ska göra vårt bästa för att tillmötesgå de krav och önskemål som finns.


Detta innebär att:

  • vi tar reda på kundernas krav och önskemål.
  • vi följer gällande författningskrav.
  • vi arbetar noggrannt genom hela flödet från förfrågan till leverans.
  • vi ser till att medarbetarna har rätt kompetens, utbildning och resurs för sin uppgift. 
  • vi har uppdelade ansvarsområden. Minsta ansvaret är att säkra kvaliteten på det egna arbetet.
  • vi tar lärdom av våra erfarenheter och jobbar med ständiga förbättringar av vår verksamhet.
  • vi är noggranna med att dokumentera och spara information om varje projekt (utfört arbete).
  • vi har en tät kontakt med våra kunder, meddelar eventuella kvalitetsproblem eller leveransförseningar.
  • vi tar väl hand om vår maskinpark. Utför förebyggande underhåll och uppdaterar programvara.