Miljöpolicy

Miljöpolicy

Miljöpolicy

Hägnander & Larsson AB ska vara en mekanisk verkstad i framkant och uppfylla de krav miljölagstiftningen ställer på oss. Vi ska arbeta för en hållbar utveckling och en god arbetsmiljö för våra medarbetare. 


Detta innebär att:

 • vi ska följa de lagar och krav som gäller för vår verksamhet. 
 • vi ska vara lyhörda på kundernas krav och önskemål.
 • vi har uttalade miljömål internt som vi systematiskt eftersträvar att följa. 
 • vi reviderar och fastställer nya miljömål för verksamheten löpande. Ständiga förbättringar.
 • vi informerar medarbetarna om företagets miljöarbete och ger vid behov utbildning.
 • vi har en lista över de kemikalier som används i företaget.
 • vi arbetar aktivt för att minska förbrukningen av vatten, elektricitet, fjärrvärme, drivmedel och kemikalier.
 • vi har byggt en egen solcellspark som producerar ca 70% av vårt årsbehov av el.
 • vi har ersatt alla gamla lampor/lysrör med LED-belysning. Det medför en besparing på 6040 kW/h per år. 
 • vi källsorterar och lämnar in avfall för materialåtervinning.
 • vi återanvänder avfall/restprodukter i så stor utsträckning som det går. Exempel: Inget förpackningsmaterial slängs.