Historia

Vår historia

Hägnander & Larsson AB grundades 1964 av verktygsmakarna Lennart Hägnander och Henry Larsson. Lennart och Henry hade tidigare jobbat i verktygsavdelningen på Bröderna Larsson (Nolato Gota) i Götene och såg vid den tidpunkten en chans att starta upp en egen verksamhet med inriktning på tillverkning och reparationer av formverktyg för plast. Starten skedde i källaren på Holmestad bygdegård som vid den tidpunkten stod tom och hade plats för några svarvar och fräsar, sänkgnistmaskin, pelarborrmaskin och kallsåg. Holmestad är en by som ligger utmed E20 mellan Skara och Mariestad. En mindre asfaltsväg över berget Billingen leder även till handboll- och industristaden Skövde.


Efter drygt 10 år började företaget bli trångbott i den hyrda källarlokalen och beslut togs om att bygga en ny mekanisk verkstad på Fredens industriområde i Götene. Fredens industriområde hyste vid den tiden även Götene Grävtjänst och plasttillverkningsföretaget Biwex (PDS Prototal) som än idag finns kvar. År 1977 stod de nybyggda verkstadslokalerna klara och det var dags att flytta in. Företaget bestod då av de två ägarna samt två anställda verktygsmakare. Under de kommande åren växte företaget i rask takt. Kunderna blev allt fler, nya bearbetningsmaskiner köptes in till verkstaden, personalstyrkan ökades och fastigheten byggdes ut 2 gånger.

Lennart Hägnander Henry Larsson

Från vänster: Lennart Hägnander och Henry Larsson, grundarna till Hägnander & Larsson AB. 

Kunderna bestod framförallt av lokala plastföretag som ville ha hjälp med tillverkning, reparationer och ändringar av formsprutningsverktyg. Några av de tidiga kunderna som vi fortfarande stöttar med verktygsservice var Biwex (PDS Prototal), Skara Plast (IAC), Bröderna Larsson (Nolato Gota) och Husqvarna. Maskinparken utökades successivt med nya maskiner för svarvning, fräsning, sänkgnistning, trådgnistning, planslipning, rundslipning, härdning, anlöpning, svetsning och mätning. Ifrån verkstadsskolan i Skara och verktygsmakarskolan i Tidaholm kom det regelbundet praktikanter som i många fall efter examen började jobba som verktygsmakare hos Hägnander & Larsson AB.


Lennart och Henry drev företaget fram till 1997 då de sålde det till den internationella företagsgruppen GEPE Group som ville säkra upp sin verktygstillverkning. GEPE Group tillverkade bl.a. detaljer i plast till diaramar, arkivlådor till diabilder och filmhjul. Vid den tiden hade en stor kundkrets byggts upp som än idag är våra kunder. Med GEPE Group som ägare investerades det i Röders höghastighetsfräs, Agie sänkgnistmaskin och Agie trådgnistmaskin i verktygsmakeriet.


Lars Svensson som tidigare jobbat som teknisk chef, blev VD för Hägnander & Larsson AB år 1998 och övertog företaget 2008 av GEPE Group. Övertagandet skedde strax innan den omfattande finanskrisen bröt ut år 2008-2009. Krisen som initierades av en finansbubbla i USA svepte snabbt över hela världen och Sverige drabbades av lågkonjunktur. Banker, fastighetsmarknaden samt fordonsindustrin tog ordentlig skada. På personbilssidan tvingades Volvo och Saab varsla personal från sina fabriker i Göteborg, Uddevalla och Skövde. Detta bidrog till att underleverantörer (exempelvis IAC i Skara och Färgelanda) samt företag längre ned i produktionskedjan fick två tuffa år. När väl konjunkturen vände fick industrierna nya muskler. Hägnander & Larsson AB passade på att investera i en ny CNC svarv med revolver och drivna verktyg från Mazak år 2012. Med denna svarv kunde fler ingående delar till formverktyg tillverkas under eget tak vilket effektiviserade företagets verktygstillverkning.


Under sommaren 2016 såldes Hägnander & Larsson AB till Erik Hedbrant och Lars gick i pension. Erik är utbildad civilingenjör med arbetserfarenhet från bl.a. Volvo Personvagnar i Skövde och Swegon i Kvänum. Några månader senare, november 2016, köpte Erik nästa företag. Denna gång var det en mekanisk verkstad i Lidköping vid namn Industriverktyg Berg & Co. Industriverktyg grundades 1974 av Roland Berg och drevs som ett familjeföretag med inriktning på tillverkning av pelarstyrda pressverktyg (plåtformningsverktyg) för stansning, klippning och bockning av plåt. Maskinparken som bestod av svarvar, fräsar, trådgnistar och slipmaskiner passade även för legotillverkning till företag i Lidköpingsområdet. I samband med övertagandet flyttades Industriverktygs verksamhet in till Hägnander & Larsson AB i Götene och Roland Berg gick i pension.


Företaget har under Eriks ledning fortsatt sin resa. Den finmekaniska verkstaden har renoverats på in- och utsida, nya bearbetningsmaskiner har köpts in, ny företagslogotyp har ritats fram, 5S-arbete igångkört och rullandes, tydligare rutiner för kvalité och leverans har fastställts samt en ny hemsida har byggts. Under år 2022 byggdes en solcellspark och all belysning in- och utvändigt byttes ut mot LED-lampor. Samarbetet mellan skola, företag och samhälle har även stärkts. Vi tar regelbundet emot elever från årskurs 7, 8 och 9 samt gymnasium.

Hägnander & Larsson AB har idag fem fokusområden:

  1. Ändringar och reparationer av formverktyg (plastverktyg).
  2. Tillverkning, ändringar och reparationer av pressverktyg (stansverktyg, klippverktyg, bockverktyg, följdverktyg).
  3. Tillverkning av maskindelar och reservdelar.

  4. Legotillverkning av kompletta detaljer eller utförande av specifika arbetsmoment.
  5. Försäljning av Heatlock varmkanalsystem i Sverige till plastindustrier och verktygsmakare.