Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy 

Hägnander & Larsson AB ska vara en säker och trivsam arbetsplats. Genom bl.a. systematiskt arbetsmiljöarbete får vi ett företag där personalen känner sig uppskattad, trivs och håller sig frisk.


Denna kvalitetspolicy beskriver hur vi undviker att någon blir sjuk eller skadas i jobbet, hur vi arbetar med de risker som finns, samt hur vi kan vara med och påverka vår arbetssituation.


Detta innebär:

 • Rapporterar och utreder eventuella tillbud/olyckor.

 • Dagliga möten där SQD (säkerhet, kvalitet, leverans) gås igenom.

 • Städning av lokaler och maskiner varje dag, veckoslut och halvårsvis.

 • Jobbar aktivt med 5S (ordning och reda) för att förbättra verksamheten.
 • Går Skyddsrond minst en gång varje år. Undersöker, bedömmer och åtgärdar risker.

 • Skriver en Handlingsplan med åtgärder på de risker som finns, men som inte kan åtgärdas direkt.

 • Stämmer av så att vi följer arbetsmiljöarbetet/policyn en gång varje år. Uppdaterar vid behov.

 • Belastningsergonomi, Synergonomi och Röstergonomi följs årligen upp med hjälp av checklistor.

 • Vi har ett skyddsombud som tillsammans med ledningen jobbar med arbetsmiljöfrågor.

 • Ergonomi, vi placerar arbetsutrustnig och arbetsobjekt på lämplig höjd och sträckavstånd.

 • Stolar/pallar finns vid varje arbetsstation för att operatör ska kunna växla till sittande.

 • Värnar om en bra inomhusmiljö (belysning, värme, ventilation). 

 • Personlig skyddsutrustning (arbetskläder och skyddsskor) ska användas i vår mekaniska verkstad.

 • Hörselskydd, skyddsglasögon och skyddshandskar finns och bör användas vid behov.

 • Lyfthjälpmedel finns och bör användas för att undvika manuella lyft av tunga laster.

 • Hjälpmedel för rullande hantering (vagnar, rullbord, pallyftare) finns och bör användas.

 • Det finns möjlighet att påverka arbetstakt och arbetsuppgifternas inbördes ordning.

 • Det finns handlingsutrymme som medger rörelsevariation, återhämtning och korta pauser. 

 • Tillräcklig kunskap om arbetsmiljö finns, arbetsuppgifter kan utföras på ett säkert och ergonomiskt sätt.

 • Informationsdelning, kunskapsfördelning och ansvarsfördelning bidrar till en trevlig och säker arbetsplats.

 • Ny personal får information om arbetsplatsen, arbetsuppgifterna samt säkerhetsgenomgång.

 • Kontrollerar/besiktigar regelbundet kemikaliehantering, elanläggningar, tryckluftskärl, mm.

 • Personalen går på hälsoundersökning hos företagshälsovård vid behov.
 • Arrangerar trevliga aktiviteter tillsammans med arbetskollegor.