Kvalité- och miljöpolicy

Kvalité- och miljöpolicy

Kvalitetspolicy

Hägnander & Larsson AB ska vara attraktiv leverantör till sina kunder genom att erbjuda produkter av hög kvalitet, vid rätt tidpunkt och till rätt pris. Vi ska göra vårt bästa för att tillmötesgå de krav och önskemål som finns.


Detta innebär att:

 • vi tar reda på kundernas krav och önskemål.
 • vi följer gällande författningskrav.
 • vi arbetar noggrannt genom hela flödet från förfrågan till leverans.
 • vi ser till att medarbetarna har rätt kompetens, utbildning och resurs för sin uppgift. 
 • vi har uppdelade ansvarsområden. Minsta ansvaret är att säkra kvaliteten på det egna arbetet.
 • vi tar lärdom av våra erfarenheter och jobbar med ständiga förbättringar av vår verksamhet.
 • vi är noggranna med att dokumentera och spara information om varje projekt (utfört arbete).
 • vi har en tät kontakt med våra kunder, meddelar eventuella kvalitetsproblem eller leveransförseningar.
 • vi tar väl hand om vår maskinpark. Utför förebyggande underhåll och uppdaterar programvara. 

Miljöpolicy

Hägnander & Larsson AB ska vara en mekanisk verkstad i framkant och uppfylla de krav miljölagstiftningen ställer på oss. Vi ska arbeta för en hållbar utveckling och en god arbetsmiljö för våra medarbetare. 


Detta innebär att:

 • vi ska följa de lagar och krav som gäller för vår verksamhet. 
 • vi ska vara lyhörda på kundernas krav och önskemål.
 • vi har uttalade miljömål internt som vi systematiskt eftersträvar att följa. 
 • vi reviderar och fastställer nya miljömål för verksamheten löpande. Ständiga förbättringar.
 • vi informerar medarbetarna om företagets miljöarbete och ger vid behov utbildning.
 • vi har en lista över de kemikalier som används i företaget.
 • vi arbetar aktivt för att minska förbrukningen av vatten, elektricitet, fjärrvärme och drivmedel.
 • vi källsorterar och lämnar in avfall för materialåtervinning.
 • vi återanvänder avfall/restprodukter i så stor utsträckning som det går.

Besök- och postadress

Hägnander & Larsson AB

Sandtorpsvägen 2a

533 33 Götene

Kontaktuppgifter

Tel: 0511-51720

E-post: erik@hagnanderolarsson.se

Följ oss på sociala medier

Öppettider

Måndag-Torsdag: kl 6.45-16.15

Fredag: kl 6.45-12.30