Lediga jobb

Karriär / Lediga jobb

Karriär

Grunden för ett framgångsrikt företag byggs på engagerad och kunnig personal. Hos oss samlas experter på formverktyg för formsprutning av plast, pelarstyrda klipp- och bockverktyg för plåt samt legotillverkning av olika detaljer i stål. Vi utför jobb åt både stora som små företag, inom olika branscher som värdesätter problemlösningsförmåga, flexibilitet, hög kvalitet och leveransprecision.

Hägnander & Larsson AB jobbar för ett företagsklimat där arbetsglädje, engagemang, utveckling och förtroende står i fokus. 

Arbetsglädje

Det ska vara roligt att gå till jobbet. Arbetsglädje är nyckeln till en bra arbetsmiljö, lojal och trogen personal, nöjda kunder och företagets fortsatta utveckling.


Engagemang

Vi uppmuntrar engagemang och initativ från våra medarbetare. Positiva effekter uppkommer när personal känner sig trygg med sitt ansvar och har friheten att påverka.


Utveckling

Det ska finnas möjligheter för att växa och bli bättre. På företaget vidareutvecklas medarbetarna fortlöpande inom en rad olika områden via intern och extern utbildning.  


Förtroende

Vi har en mekanisk verkstad där det råder öppenhet och förtroende. Vi hjälps åt och litar på varandra. Varje medarbetare tar eget ansvar och ges möjlighet att utvecklas.

Karriär Hägnander Larsson

Lediga jobb

På denna sida kan ni se vilka lediga jobb som finns på Hägnander & Larsson AB just nu. Eftersom vi är inriktade på formverktyg (plastverktyg), pelarstyrda pressverktyg (klippverktyg, stansverktyg, bockverktyg) och legoarbeten söker vi framförallt efter CNC-operatörer, konstruktörer och verktygsmakare. Vi har en mekanisk verkstad med maskinpark för trådgnistning, sänkgnistning, hålgnistning, svarvning, fräsning, höghastighetsfräsning, planslipning, rundslipning, putsning/polering, härdning och anlöpning.

Verktygsmakare

Vi söker efter verktygsmakare. Välkommen med en ansökan.


CNC-operatör

Vi söker efter CNC-operatörer. Välkommen med en ansökan.