Miljöpolicy

Miljöpolicy

Miljöpolicy

Hägnander & Larsson AB ska vara en mekanisk verkstad i framkant och uppfylla de krav miljölagstiftningen ställer på oss. Vi ska arbeta för en hållbar utveckling och en god arbetsmiljö för våra medarbetare. 


Detta innebär att:

  • vi ska följa de lagar och krav som gäller för vår verksamhet. 
  • vi ska vara lyhörda på kundernas krav och önskemål.
  • vi har uttalade miljömål internt som vi systematiskt eftersträvar att följa. 
  • vi reviderar och fastställer nya miljömål för verksamheten löpande. Ständiga förbättringar.
  • vi informerar medarbetarna om företagets miljöarbete och ger vid behov utbildning.
  • vi har en lista över de kemikalier som används i företaget.
  • vi arbetar aktivt för att minska förbrukningen av vatten, elektricitet, fjärrvärme och drivmedel.
  • vi källsorterar och lämnar in avfall för materialåtervinning.
  • vi återanvänder avfall/restprodukter i så stor utsträckning som det går.

Besök- och postadress

Hägnander & Larsson AB

Sandtorpsvägen 2a

533 33 Götene

Kontaktuppgifter

Tel: 0511-51720

E-post: erik@hagnanderolarsson.se

Följ oss på sociala medier

Öppettider

Måndag-Torsdag: kl 6.45-16.15

Fredag: kl 6.45-12.30